ทำไมมาเรียนที่วิทยาลัยนวตกรรมของ มธ.คะ ?

ตอบหน่อยค่ะ
คำตอบ

กราบขอโทษอาจารย์ด้วยเพราะnetใช้ไม่ได้เพิ่งมาใช้ได้จากคำถามอาจารย์เหตุผลอันดับแรกที่มาเรียนที่ธรรมศาสตร์คือด้านชื่อเสียงของมหาลัยทั้งที่มหาลัยอื่นเขาเปิดหลักสูตรดังกล่าวมากมายและค่าใช้จ่ายถูกกว่าเพราะธรรมศาสตร์สอนให้รักประชาชน  เหตุผลข้อที่สอง กระผมได้ศึกษารายวิชาของหลักสูตรซึ่งแต่ละตัวครบคลุมทุกด้านในการดำเนินการทางธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี แล้วกระผมก็มาดูอาจารย์ที่สอนแต่ละรายวิชาแต่ละท่านก็มีชื่อเสียง ตอนแรกก็คิดว่าเรียนกฎหมายต้องท่องจำแน่เลยแต่เมื่อเจอความเป็นจริงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น เหตุผลข้อที่สามผมคิดว่าหลักสูตรนี้นำไปประยุกต์การใช่งานต่างๆได้ไม่ใช่ว่าทางด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวจากรายวิชาที่ได้เรียนมา เหตุผลสุดท้ายใกล้ที่ทำงานมากสุด