ส่งกำหนดการ KM workshop ของกองกลางมาให้ค่ะ

อาจารย์ขา

นี่เป็นกำหนดการที่อ้อนำเสนอให้ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ตอนนี้ได้รับอนุมัติแล้วนะคะ

อาจารย์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมค่ะ

ขอบคุณค่ะ

กำหนดการโครงการอบรม KM Workshop: การจัดการความรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (LO)วันพุธที่  14  มีนาคม  2550ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

----------------------------------------------------------

                                                08.30   - 09.00 น.                                - ลงทะเบียน 09.00  -  09.15 น.                                - นาสาวอนุกูล        บุญอ่อน ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวรายงาน 09.15   - 09.30 น.                                - พิธีเปิดโดย  นายสิทธิศักดิ์  จันทร์สมุด หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

09.30   - 10.30 น.                                - บรรยายเรื่อง การจัดการความรู้(KM) สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (LO)โดย รศ.ดร.อรรณพ  วราอัศวปติ   

และ นายวิชิต  ชาวะหา                 10.30  -  10.35  น.                               - พักรับประทานอาหารว่าง                 10.35  -  12.00 น.                                - Workshop -  มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

 

คำตอบ
DSS "work with disability" ( หนิง )
ขอไปด้วยได้มั๊ยเอ่ย..
Panda
  • ยินดีมากครับ..เจ้หนิง...มาร่วมด้วยช่วยกันครับ