Book tag

ผมขอ Book tag อาจารย์หมอมาโนชครับ
กติกา
1.แนะนำหนังสือ ไม่น้อยกว่า3  เล่ม ที่ตนเองชื่นชอบ หรือคิดว่าดี มีประโยชน์ คู่ควรแก่การอ่านให้ได้ความเพลิดเพลิน ประเทืองปัญญากัน
2.บอกด้วยว่า หนังสือเล่มนั้นๆมีดีอะไร หรืออยากแสดงความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับหนังสือนั้นๆ
3.Book tag ต่ออีก 5 คนครับ
จะมีรูปประกอบ ก็ได้นะครับ
คำตอบ

คุณตาหยูครับ ผมเขียนหนังสือที่อ่านแล้วนะครับ ที่ หนังสือที่ฉันชอบ book tag  เป็นการบ้านที่ชอบครับ ขอบคุณมากๆ เลย