อัตราว่างสพท.สุราฎร์ธานีเขต2

อัตราครูว่างเขต2  มีโรงเรียนระดับมัธยม  ใดบ้างครับ
คำตอบ