รวมพลชาว : โภชนุกูล & โพชนุกูล

ขออนุญาตเรียนเชิญที่นี่ครับ

http://gotoknow.org/planet/pochanukul

คำตอบ

ขอบคุณมากค่ะ  ทึ่งมาก  เห็นจะต้องสืบประวัติกันสักหน่อยนะคะ

ครูอ้อย แซ่เฮ
ที่โรงเรียนของครูอ้อยมี  โพชนุกูล1 คนค่ะ
ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ

ขอบคุณค่ะอาจารย์สิริพร  จะเป็นคุณอารึเปล่าไม่ทราบนะคะ

ครูอ้อย แซ่เฮ
ชื่อ ครูอรนุช  โพชนุกูล  ค่ะ
ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ

เป็นคุณอาค่ะ  ขอบคุณค่ะ

ลูกของกำนันฉิ้น โภชนุกูล ได้เสียชีวิต ที่อำเภอระโนดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551

ข้าพเจ้าผ่านมาก็เลยจะแจ้งให้ญาติๆได้ทราบกันเผื่อว่าใกล้อยู่ใกล้จะได้ไปฟังพระสวดได้ค่ะ

ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ

ขอบคุณค่ะ

คุณพ่อจะไปร่วมงานศพคุณอาชัช ส่วนญาติคนอื่นๆที่กรุงเทพฯก็รับทราบกันแล้ว หลายคนจะลงไปร่วมงานค่ะ

สวัสดีครับอาจารย์

ผมเกิดที่ยะลา มาเรียนที่สงขลา ตระกูล โภชนุกูล กับ โพชนุกูล เป็นตระกูลเดียวกันหรือปล่าวครับ ผมอยากรู้ครับ

ตัวสะกดที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษควรเขียนอย่างไร อาจารย์กรุณาแนะนำด้วยครับ บังเอิญว่าปรากฎในสารบบ

ของ กต.ทั้ง bhochanukool และ pochanunool เล่นเอามึนทั้ง 2 ภาษา ขอความกรุณาตอบด้วยครับ

ด้วยจิตคารวะ

โภชนุกูลคนหนึ่ง

ต้นตระกูลมาทางเดียวกันค่ะ แต่ที่เขียนต่างกัน ทราบว่าเป็นตอนไปขึ้นทะเบียนที่อำเภอ

พ่อบอกว่า โพชนุกูล มาจาก โพชฌงค์

(ข้อมูลวิกิพีเดีย) โพชฌงค์ หรือ โพชฌงค์ 7 คือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ หรือองค์ของผู้ตรัสรู้ มีเจ็ดอย่างคือ

1.สติ (สติสัมโพชฌงค์) ความระลึกได้ สำนึกพร้อมอยู่ ใจอยู่กับกิจ จิตอยู่กับเรื่อง

2.ธัมมวิจยะ (ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์) ความเฟ้นธรรม ความสอดส่องสืบค้นธรรม

3.วิริยะ (วิริยสัมโพชฌงค์) ความเพียร

4.ปีติ (ปีติสัมโพชฌงค์) ความอิ่มใจ

5.ปัสสัทธิ (ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์) ความสงบกายใจ

6.สมาธิ (สมาธิสัมโพชฌงค์) ความมีใจตั้งมั่น จิตแน่วในอารมณ์

7.อุเบกขา (อุเบกขาสัมโพชฌงค์) ความมีใจเป็นกลาง เพราะเห็นตามเป็นจริง

โพชฌงค์ 7 เป็นหลักธรรมส่วนหนึ่งของ โพธิปักขิยธรรม 37 (ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้ เกื้อหนุนแก่อริยมรรค อันได้แก่ สติปัฏฐาน4 สัมมัปปธาน4 อิทธิบาท4 อินทรีย์5 พละ5 โพชฌงค์7 และมรรคมีองค์ 8)

ภาษาอังกฤษ คงเลือกใช้ตามอัธยาศัยกระมังคะ ที่ตัวเองใช้อยู่คือ Pochanukul ค่ะ คิดว่าอ่านออกเสียงได้ตรง และเขียนง่าย

แต่หากใช้ "ภ" บางครั้งก็เลียนเสียงภาษาบาลีสันสกฤติ เขียนด้วย Bh ก็มีค่ะ

ปัทมาวดี

คุณวิเชนร โภชนุกูล ผู้บริหารของมูลนิธิไทยรัฐ เป็นลูกของกำนันฉิ้นหรือเปล่าค่ะ อาจารย์

คุณวิเชน โพชนุกูล เป็นลูกกำนันฉิ้นค่ะ

ปัทมาวดี