อยากรู้เรื่องครอบครัว

อยากรู้จังเลยว่าคุณวิระ ปัจฉิมเพ็ชร บริหารจัดการ กลุ่ม องค์กรเครือข่าย เก่งๆนะ การบริหารจัดการภายในครอบครัวจะเจ๋งจริงหรือเปล่า

                                              สาวเองคะ

คำตอบ

ก่อนจะทำเรื่องอื่นๆต้องทำเรื่องของตัวเองก่อน คือเราต้องทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวให้เข้าใจถึงจุดประสงค์ในงานต่างๆที่เราทำถ้าเราทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวดีแล้วงานอื่นๆก็ทำได้อย่างสบายใจ เราจะทำได้ดีไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลัง  ทำงานไม่ตั้งใจ       ถ้าออกไปทำงานแล้วต้องมาเป็นกังวลว่าจะกลับเข้าบ้านได้หรือเปล่าก็ไม่ไหว  ฉนั้นผมจึงสบายใจเพราะก่อนออกจากบ้านผมทำความเข้าใจแล้ว

นาย วิระ ปัจฉิมเพ็ชร
การทำงานสังคมหรืองานชุมชนเราต้องให้ความสำคัญกับครอบครัวกอ่น  ถ้าครอบครัวไม่เข้าใจงานของสังคมหรืองานชุมชน  งานส่วนรวมก็ทำได้ยากฉนั้นเราต้องทำความเข้าใจภายในครอบครัวเสียก่อนถ้าครอบครัวเข้าใจเราก็สามารถทำงานส่วนรวมใด้เต็มที่   มีเวลาให้ครอบครัว  ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เช่น   ช่วยกันทำกับเข้า  กินเข้าร่วมกัน  ดูทีวีด้วยกัน ช่วยกันปลูกต้นไม้  หรือบางครั้งงานหนักเช่นทำสวนก็ช่วยกันทำ พยายามทำกิจกรรมร่วมกันเมือมีโอกาส ไม่ใช้อารมณ์(อารมณ์เสีย)ให้คนในครอบครัวเห็น