ชวนอ่าน

สวัสดีครับ

          คราวนี้มาแบบมีสาระ (หรือเปล่าหว่า?) ครับ ชวนอ่าน มีอะไรในชื่อฝรั่งอั่งม้อ

บัญชา

คำตอบ