บทบาทและอำนาจของภาคประชาสังคม

1. บทบาทอำนาจภาคประชาสังคมตั้งแต่ระดับตำบลถึงจังหวัดยังอ่อนอยู่ครับ

จะมีวิธีการอย่างไรที่จะให้มีบทบาทมากขึ้น

คำตอบ