กลัวไม่อ่าน....Trick Tag เครือข่ายโยงใยภูมิปัญญา

คำตอบ
เขียนเสร็จเมื่อไหร่ จะแจ้งให้ทราบนะค่ะ
มะปรางเปรี้ยว

คุณ นายขำ  ค่ะ

ช่วงนี้หนูขอหยุด tag ชั่วคราวก่อนนะค่ะ