นึกถึง ห่วงใย ไต่ถาม และ เชื้อเชิญ

อาจารย์ครับ อิสรชน เอง มี บล็อค ในนี้เช่นกัน อยากจะเชิญชวนอาจารย์ แวะเวียนมาเยี่ยมชม

 

และที่สำคัญ ผม ยัง มุ่งมั่น เหมือนเดิม ในการทำงาน เพื่อ คนด้อยโอกาส และ ยังยินดีรับใช้คนเมืองน่านเช่นเคย

 

กรรมการสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน มีมติ ขอเรียนเชิญ อาจารย์ เป็นที่ปรึกษา ของสมาคม ครับ ด้วยหวังว่าจะได้รับ คำแนะนำดีดี จากอาจารย์เนือง ๆ  นะครับ

 

นที อนุกานนท์

 

 

คำตอบ