ฝึกคิดและวางแผนอนาคตให้เป็นนิสัย

     โลกอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  มีการแข่งขันรุนแรงและมีความเสี่ยงมากขึ้น  สภาพเช่นนี้เป็นตัวผลักสำคัญให้เราต้องมองไปยังอนาคตมากขึ้น  และเริ่มคิดวางแผนเพื่ออนาคตไว้ตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่รอไว้ทำวันพรุ่งนี้  เพราะการดำเนินการใด ๆ ในปัจจุบัน  กว่าจะได้ผลต้องใช้เวลา  อีกทั้งการจะคิดและกระทำสิ่งใดเพื่อให้ได้อนาคตที่ดีกว่า  จะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการคิดและการดำเนินการที่แตกต่างกัน  กล่าวคือ  บางเรื่องจำเป็นต้องทำตั้งแต่วันนี้  เพื่อเมื่ออนาคตนั้นมาถึงจะสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากอนาคตนั้นได้ทันท่วงที
คำตอบ