เรื่องเล่า ชวนหัวเราะ

ดร.บัญชา ส่งเรื่องขำ ของคุณดอกไม้ทะเล มาให้ ลองแวะไปฮา นะคะ ที่
http://gotoknow.org/blog/amparticles/80491
คำตอบ