เทคนิคการสกดความรู้สึก

อยากเรียนถามวิธีการเมื่อเรามีความโกรธต้องทำอย่างไรจึงวางตนไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเรากำลังโกรธ
คำตอบ
   ถามเสียลึกซึ้งเชียว...ปกติผมไม่ค่อยจะโกรธใครจึงขาดประสบการณ์  ถ้าทางธรรมะ เขาก็จะบอกว่าให้มี "สติ" หรือไม่ยึดมั่นถือมั่น เพราะทุกอย่างเป็นสิ่งสมมติ  ให้อภัย หรือจะใช้การสร้างบรรยากาศให้ตลก ครื้นเครง แต่ไม่ใช่กลบเกลื่อน เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศไม่ให้เราไปจดจ่อในสิ่งที่ทำให้เราโกรธก็จะคลายไป  บุคลิกเราก็จะเป็นปกติ  และยิ้มเข้าไว้  พูดง่ายแต่ทำยากนะ  ฝึกควบคุมอารมณ์ตนเองบ่อยๆก็ชินเอง