ต่อยอด 'ผิดเป็นครู'

สวัสดีครับ

          ไม่ได้มาสั่ง "แฮมเกอร์เบอร์" นะครับ :-)

แต่มาบอกว่าได้ไปเล่าต่อไว้อีกนิดหน่อยแล้ว

          แม้จะไม่ใช่เรื่องฮา แต่ก็มีบทเรียนเล็กๆ ซึ่งอาจจะเหมาะสำหรับคนใช้ภาษาอังกฤษได้เหมือนกัน

อ่านได้ ที่นี่ ครับ

คำตอบ