สวัสดีค่ะ

ไปเล่า ทับ คุณดอกไม้ทะเลไว้แล้ว แวะไปฮา ต่อนะคะ

 http://gotoknow.org/blog/amparticles/80491

 

คำตอบ