อยากให้แสดงความเห็นในบทความที่เขียนครับ

อาจารย์ครับผมได้เอาบทความต่าง ๆ ที่ผมได้เคยเขียนลงในวารสาร และที่เคยทำเป็นงานส่งในวิชากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และบัณฑิตสัมมนา ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมอยากให้อาจารย์ช่วยอ่านและวิจารย์ หรือให้น้อง ๆ ในชั้นเรียนกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ช่วยกันแสดงความคิดเห็นก็ได้ครับ

คำตอบ

ต้องขอบคุณที่คุณนำเอางานของเรา มาแบ่งปันกับน้องๆ แต่ถ้าจะดี ก็คือ ลองมาตั้งวงเสวนากับน้องๆ ก็น่าจะดี เลือกเอางานเขียนชิ้นใด มานำเสนอ ลองดูดีไหม

Archanwell

ขอบคุณค่ะ

KN

ขอโหลดไปอ่านด้วยคนนะครับ

นอต