มาขุด tacit k. จากอาจารย์ค่ะ

  • อาจารย์คะ น้องจูนชวนเล่น trick tag ค่ะ
  • http://gotoknow.org/blog/k-jira/80351
  • พี่เม่ยส่ง tag ให้อาจารย์นะคะ....
  • สักร้อยข้อก็ได้ค่ะ
คำตอบ

ขอบคุณค่ะ พี่เม่ย

จะพยายามนึกนะคะ  เพราะส่วนใหญ่ มีอะไรก็เล่าให้ฟังกันใน G2K มาเรื่อยๆ