ชัยชนะของอาจารย์ภีม

นนท์

อาจารย์ภีมครับ   ทำไมรูปนี้อาจารย์ชูสองนิ้ว (victory) แต่รูปก่อนตอนได้รับรางวัลจาก สกว. ทำไมอาจารย์ไม่ชูสองนิ้วครับ

 

คำตอบ