บทบาทของภาคประชาสังคมต่อการตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กษิร

อยากทราบว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกือบจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้ แต่มีการผลักดันให้เปลี่ยนโดยภาคประชาสังคม จริงหรือเปล่าคะ

ขอบคุณมากค่ะ

คำตอบ