ขอส่งบันทึกมาให้พิจารณา

 

ขอความกรุณาให้อาจารย์ช่วยพิจารณาบันทึกนี้หน่อย

http://gotoknow.org/blog/sasook-muang/80457

เพราะรู้สึกว่าเนื้อหาค่อนข้างหมิ่นเหม่ที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมา เนื่องจากมีความไม่เหมาะสม   ที่จะนำเรื่องนี้ มาเผยแพร่แบบนี้

ขอบคุณ

คำตอบ