มาบอกว่าโดน trick tag คะ

      ขอบคุณค่ะ

คำตอบ
เขียนแล้วค่ะ
ขอบคุณที่คิดถึงค่ะ