แจ้งขอ Wallpaper Tag ค่ะ

          ประทานโทษค่ะ พอดีว่าเมื่อคืนเข้ามาที่ G2K ดึกไปหน่อย..และเพลินไปจนไม่ได้เข้ามาแจ้งว่า ได้ขอ Wallpaper Tag อาจารย์ จริงก็ทราบอยู่ว่าเวลา Tag ต้องแจ้งที่ช่องทางสอบถาม

         ขอบพระคุณที่อาจารย์ได้ไปเตือนค่ะ....แจ้งช้าไปนิด...ต้องขออภัยค่ะ
คำตอบ