โดน trick tag แล้วครับ

คำตอบ
not yet answered
เมตตา

ขอบคุณค่ะ...ระยะนี้ ยุ่งๆ เดี๋ยวจะเข้ามาดูและเล่นนะคะ....