อาย แต่ก็ยินดีให้อ่าน

ความลับ 5 ข้อของผม ออกอากาศแล้วนะครับ  ตามไปสดับได้ ที่นี่ 
คำตอบ