ข่าวล่า มาสาย

ความลับ 5 ข้อของผม ออกอากาศแล้วนะครับ  ตามไปสดับได้ ที่นี่       
คำตอบ