ส่งการบ้านครับ บทความพิเศษ : เมล็ดพันธุ์ KM ใน มมส.

การบ้านที่อาจารย์มอบหมายให้ผม อีกข้อเรื่อง เมล็ดพันธุ์ KM ใน มมส. อ่านได้จากบันทึก บทความพิเศษ : เมล็ดพันธุ์ KM ใน มมส.

ขอบคุณครับ

คำตอบ
  • ไปอ่านมาแล้วครับ
  • พร้อมเก็บตกเท่าที่นึกออกอีกสองบันทึก
  • ขอบคุณ
KPN AC jack

ส่งสัยพี่วิชิตทำการบ้านเสร็จก่อนครูจะสั่งอีก