นักการศึกษาทำไมจึงมีแนวคิดสร้างสรรค์มาก

 แนวคิดที่ได้จากประสบการณตรงและแนวคิดที่ยึดตำราเป็นหลักอย่างไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน
คำตอบ

สวัสดีค่ะ คุณบุญจริง

 • ก่อนอื่นขอสอบถามก่อนนะคะ ว่าคำถามคือ

แนวคิดที่ได้จากประสบการณ์ตรงและแนวคิดที่ยึดตำราเป็นหลักอย่างไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน

ส่วน นักการศึกษาทำไมจึงมีแนวคิดสร้างสรรค์มาก ไม่ใช่คำถามใช่หรือไม่คะ

 • ถ้าถามความคิดเห็น โดยส่วนตัวแล้วตอบได้เลยค่ะว่า แนวคิดที่ได้จากประสบการณ์ตรงย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่าแนวคิดที่ได้จากตำรา แต่แนวคิดที่ได้จากประสบการณ์ตรง จะมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น ต้องผ่านการศึกษาแนวคิดที่ได้จากตำราร่วมด้วย เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ที่เคยผ่านระสบการณ์มาก่อน เป็นการต่อยอดประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มให้แนวคิดมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ดังนั้นแนวคิดที่ได้จากประสบการณ์ทั้งสองจะเป็นสิ่งที่เอื้ออิงพิงกัน ยากที่จะขาดจากกันได้ค่ะ
 • แต่นั้น คือความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นค่ะ เป็นบรรณารักษ์ ต้องให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้แก่ผู้ใช้บริการจริงมั๊ยคะ?
 •  จึงพยายามค้นหาแหล่งเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะ ประกอบกับงานด่วนมีเข้ามาเรื่อยๆ จึงขอส่งข้อมูลงานวิจัย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จำนวน 1 รายการ มาให้ศึกษาก่อนค่ะ
 • งานวิจัยนี้สืบค้นจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/วิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (DCMS 75 สถาบัน) http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php หากสืบค้นจากนอก ip มหาวิทยาลัยจะเข้าสืบค้นไม่ได้ โดยเฉพาะไฟล์ที่แนบมานี้ไม่อนุญาตให้บันทึก จึง select text วางใน word ได้ครั้งละหน้าเท่านั้น ข้อมูลจึงมีเฉพาะบางส่วนบางตอนเท่านั้นค่ะ และได้ระบุชื่อเจ้าของผลงานไว้แล้วด้วย ถ้าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เรารับเคราะห์ด้วยกันนะคะ (ล้อเล่นค่ะ) การคัดข้อมูลมาเพียงบางส่วนไม่ผิดอยู่แล้วค่ะ สามารถเข้าถึงได้ที่นี้ค่ะ http://gotoknow.org/file/swirongr/G2K%28thinking%29.pdf
 • ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ และเลือกใช้บริการนะคะ

วิรงค์รอง ^-^Thank You

librarian-C

สวัสดีค่ะ คุณบุญจริง

 • ก่อนอื่นขอสอบถามก่อนนะคะ ว่าคำถามคือ

แนวคิดที่ได้จากประสบการณ์ตรงและแนวคิดที่ยึดตำราเป็นหลักอย่างไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน

ส่วน นักการศึกษาทำไมจึงมีแนวคิดสร้างสรรค์มาก ไม่ใช่คำถามใช่หรือไม่คะ

 • ถ้าถามความคิดเห็น โดยส่วนตัวแล้วตอบได้เลยค่ะว่า แนวคิดที่ได้จากประสบการณ์ตรงย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่าแนวคิดที่ได้จากตำรา แต่แนวคิดที่ได้จากประสบการณ์ตรง จะมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น ต้องผ่านการศึกษาแนวคิดที่ได้จากตำราร่วมด้วย เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ที่เคยผ่านระสบการณ์มาก่อน เป็นการต่อยอดประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มให้แนวคิดมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ดังนั้นแนวคิดที่ได้จากประสบการณ์ทั้งสองจะเป็นสิ่งที่เอื้ออิงพิงกัน ยากที่จะขาดจากกันได้ค่ะ
 • แต่นั้น คือความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นค่ะ เป็นบรรณารักษ์ ต้องให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้แก่ผู้ใช้บริการจริงมั๊ยคะ?
 •  จึงพยายามค้นหาแหล่งเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะ ประกอบกับงานด่วนมีเข้ามาเรื่อยๆ จึงขอส่งข้อมูลงานวิจัย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จำนวน 1 รายการ มาให้ศึกษาก่อนค่ะ
 • งานวิจัยนี้สืบค้นจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/วิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (DCMS 75 สถาบัน) http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php หากสืบค้นจากนอก ip มหาวิทยาลัยจะเข้าสืบค้นไม่ได้ โดยเฉพาะไฟล์ที่แนบมานี้ไม่อนุญาตให้บันทึก จึง select text วางใน word ได้ครั้งละหน้าเท่านั้น ข้อมูลจึงมีเฉพาะบางส่วนบางตอนเท่านั้นค่ะ และได้ระบุชื่อเจ้าของผลงานไว้แล้วด้วย ถ้าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เรารับเคราะห์ด้วยกันนะคะ (ล้อเล่นค่ะ) การคัดข้อมูลมาเพียงบางส่วนไม่ผิดอยู่แล้วค่ะ สามารถเข้าถึงได้ที่นี้ค่ะ http://gotoknow.org/file/swirongr/G2K%28thinking%29.pdf
 • ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ และเลือกใช้บริการนะคะ

วิรงค์รอง ^-^