SITEMETER หาย

ข้ออภัยที่รบกวนครับอาจารย์ ผมแต่งไปแต่งมา (blog) ผมทำ sitemeter หายไป ไม่แสดงเสียเฉยๆ code อะไรก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ

ขอบพระคุณครับ

คำตอบ

site meter กลับมาแล้วนะค่ะ

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

อาจารย์หมอ Phoenix ค่ะ ดิฉันติดราชการที่ กทม. 22-23 ไว้กลับมาแล้วจะดูให้นะค่ะ

ระหว่างนี้ถามมะปรางก่อนแล้วกันนะค่ะ http://gotoknow.org/profile/soontrees