บัตรเครดิต

มีท่านผู้สงสัยมาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ถูกฟ้องมาแล้ว  เราควรจะต้องทำอย่างไรคะ   ........ท่านผู้มีความรู้กรุณาช่วยตอบด้วยต่ะ

 

คำตอบ