เกิดวันที่24มิถุนายน2526

กฤติกา สุจิระกุล
ดิฉันพูดกับคนทั่วไปไม่ค่อยเข้าใจ สื่อสารกันไม่ประสบความสำเร็จ เหมือนมีเซ้นส์ตลอดเวลา อาจารย์ช่วยแนะหนูที
คำตอบ
คุณกฤติกา  สุจิระกุล ขอบคุณที่ไว้วางใจให้ผมแนะนำ  ผมขอเสนอดังนี้ครับ1.  ลองทบทวนคำถามของคุณว่า  คุณ ถามอะไร ?  และคำตอบที่คุณต้องการได้คืออะไร ?  เพราะบางครั้งผมพบว่า  คำถามบางคำถามไม่แน่ใจว่าต้องการคำตอบอะไร ?  ที่ว่านี้ผมพบแม้แต่การถามในการอภิปราย  องค์ปาฐกต้องถามผู้ตั้งคำถามว่า  ตกลงต้องการให้ผมตอบอะไร ?  เป็นต้น 2.  ลองตรวจสอบดูว่า  ผู้ถูกถามมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่คุณถามมากน้อยแค่ไหน  บางครั้งผู้ถามคิดว่าผู้ถูกถามมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ ดี  แต่โดยข้อเท็จจริงผู้ถูกถามไม่มีความรู้เลย  หรือมีความรู้น้อยมาก  จึงไม่สามารถตอบได้ อย่างไรก็ตาม  เรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ  หากคุณสนใจขอแนะนำให้เข้าไปที่ http://www.edu.nu.ac.th  และอ่านเรื่อง เรียนบัณฑิตศึกษาอย่างไร เพิ่มเติม