ขอเบิก ความลับ หน่อยค่ะ

คุณถูก Blog Tag เข้าให้แล้ว ขอใบเบิก ความลับ หน่อยค่ะ ขอเบิกเพียง 5 ข้อ แล้วคุณต้องจัดซื้อความลับคนอื่นต่อไปอีก 5 คน  

แลกเปลี่ยนกับความลับของ dhanarun ดังนี้ และ ดังนี้

คำตอบ