จ๊ะเอ๋

คุณถูก Blog Tag เข้าให้แล้ว ตรงกลางใจพอดี ขอเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกช่วยด้วย เพียงบอกความลับมา 5 ข้อ แล้วขอความลับคนอื่นต่อไปอีก 5 คน

แลกเปลี่ยนกับความลับของ dhanarun ดังนี้ และ ดังนี้

คำตอบ