บทบาทของผู้หญิงมุสลิม

นักเรียนขี้สงสัย
ผมต้องการทราบถึงบทบาทของผู้หญิงในประเทศที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ ขอความกรุณาด้วยนะครับ
คำตอบ

สวัสดีค่ะ คุณนักเรียนขี้สงสัย

  • ข้อมูลที่สอบถามมานั้น อาจต้องใช้แหล่งเข้าถึงข้อมูลหลากหลาย จึงอาจใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลพอควร
  • เบื้องต้นได้สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ศึกษาไปก่อน โดยสามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ link ที่ปรากฎตอนท้ายนี้ค่ะ http://tanee.psu.ac.th/search/W{705}{728}{714}{709}{724}{705}+{714}{693}{707}{725}/W{705}{728}{714}{709}{724}{705}+{714}{693}{707}{725}/1,16,16,E/frameset&FF=W{705}{728}{714}{709}{724}{705}+{714}{693}{707}{725}&3,3,
  • ระหว่างนี้ จะสืบค้นข้อมูลที่ตรงกับความต้องการให้นะคะ หากคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ
  • ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจและเลือกใช้บริการค่ะ ^-^
  • วิรงค์รอง (บรรณารักษ์ มอ. ปัตตานี)
librarian-C

สวัสดีค่ะ คุณนักเรียนขี้สงสัย

  • ข้อมูลที่สอบถามมานั้น อาจต้องใช้แหล่งเข้าถึงข้อมูลหลากหลาย จึงอาจใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลพอควร
  • เบื้องต้นได้สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ศึกษาไปก่อน โดยสามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ link ที่ปรากฎตอนท้ายนี้ค่ะ http://tanee.psu.ac.th/search/W{705}{728}{714}{709}{724}{705}+{714}{693}{707}{725}/W{705}{728}{714}{709}{724}{705}+{714}{693}{707}{725}/1,16,16,E/frameset&FF=W{705}{728}{714}{709}{724}{705}+{714}{693}{707}{725}&3,3,
  • ระหว่างนี้ จะสืบค้นข้อมูลที่ตรงกับความต้องการให้นะคะ หากคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ
  • ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจและเลือกใช้บริการค่ะ ^-^
  • วิรงค์รอง (บรรณารักษ์ มอ. ปัตตานี)