ขอบคุณที่ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ค่ะ

อ้างอิงจาก

http://gotoknow.org/blog/KMSDU/38136

ขอบคุณค่ะที่ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้

หากมีข้อแนะนำหรือหากทางท่านผอ.บวร

มีความประสงค์ที่จะให้ทางโครงการจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับ KM ทางเรายินดีค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

คำตอบ

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ หวังว่าคงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน GotoKnow ตลอดไปนะครับ