องค์ประกอบสำคัญของการสัมนา

 

  ถ้าท่านเป็นนักสัมนาท่านคิดว่าองค์ประกอบใดสำคัญที่สุด

คำตอบ