เรื่องคุณตา

ทำไมไม่เห็นส่งชื่อ  นามสกุล  เบอร์รพ.(HN)ของคุณตามาให้พี่ติ๋วเลย...คอยอยู่ค่ะ...พี่ตอบไว้ที่.."ถามกฤษณา"..แล้วค่ะ
คำตอบ

พี่ติ๋วคะ

อ้อลางานวันศุกร์และวันจันทร์ค่ะ พึ่งมาทำงานวันนี้ ต้องขอโทษด้วยนะคะ

ชื่อคุณตาคือ  นายหมาย  วรรณะ

หมายเลข รพ.คือ HQ 6231 ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

อ้อ

 

กฤษณา สำเร็จ (Krisana Sumret)
เรื่องคุณตา  เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ...นอนรพ.21 กพ...กลับ 23 กพ.บ่ายวันนี้แล้ว...ต้องขอโทษด้วยที่พี่ติ๋วไม่ได้ไปเยี่ยมค่ะ