ชีวิตเป็นเช่นไร

หวัดดีตรุษจีน

 น้องชายหายไปแห่งใดหนอ

คำตอบ