เสวนาสมาชิกเครือข่ายครั้งที่ 7

ได้ขึ้นไฟล์ราย วาระการประชุมไว้แล้วค่ะ ใน blog ตอน 11.00 น. มีวาระที่ท่านต้องนำเสนอเรื่อง ชุมชน KFC(op)  ด้วยค่ะ

 

คำตอบ

  เรียนท่านพี่เมตตา พาพัฒนาสังคม

 รับทราบครับ

 เรียน สมาชิกชุมชน KFC(oP)บ้านผู้หว่าน๒ โปรดแสดงความคิดเห็นครับLight Bulb

 เหงา......เงียบ......