เรียนเชิญแสดงความคิดเห็น

เรียนครูนงที่เคารพ

ขอเรียนเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือน ความต่างของหนังตะลุงอีสานกับตะลุงใต้ด้วยนะครับ เพราะไม่สามารถตอบเขาได้ว่าเหมือนหรือต่างกันตรงไหนครับ

ออตเขียนไว้หลายบันทึกครับ ขอเชิญที่ เล้าข้าวศึกษานะครับ

คำตอบ

ต่าง 

ใต้ นายหนังตะลุงเชิดคนเดียว อีสานเชิดหลายคน

ใต้ นั่งในโรงหนังที่ปลูกโรงหนังยกพื้นสูง อีสานยืนเชิดหลังจอ

ใต้ คนดูนั่งดูหน้าโรง อีสาน คนดูยืนดูระดับเดียวกับคนเชิด

เหมือน

นิยมเล่นเรื่องรามเกียรติ์

เจ้าเมืองจะพูดภาษากลาง ตัวตะลกพูดภาษาถิ่น

ผมก็บอกได้ประมาณนี้แหละครับ แนะนำให้อ่านบันทึกนี้ครับ ลิ้งค์

ขอบคุณครับ