เอาข้าวไปทำอาหารเสริม

ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ที่ทำการวิจัย   ข้าว   โดยอยากได้เอกสารเกี่ยวกับการวิจัยอาหารเสริมจากข้าวติดต่อด้วยครับ  ขอบคุณล่วงหน้า
คำตอบ