ขอความอนุเคราะห์ตรวจสื่อการสอน

Wanwisa Meunchong

เรียน ครูต่อ

      ดิฉันนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร อยากรบกวนครูต่อช่วยตรวจสื่อการสอนให้ค่ะ คุณครูช่วย confirm กลับด้วยนะคะว่าสะดวกที่จะตรวจให้หรือเปล่าค่ะ

ด้วยความนับถือ

นางสาววันวิสาข์  หมื่นจง

 

คำตอบ
ครูฝากสื่อพร้อมข้อแนะนำให้แล้วนะครับ
ด้วยความยินดีครับ กรุณาส่งมาได้เลย ขออภัยที่ตอบช้า ไม่ทราบว่าจะทันหรือไม่ ครูจะรีบดูให้ครับ