ของฝากเพิ่มเติมจาก KM Applications : World Bank & Thailand Experience Sharing

เรียน ท่านรองฯ

จากการที่ผมไปงานฯ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2550 ที่ผ่านมา ผมขออนุญาตส่งรายงานครับที่ บันทึก : รายงานพิเศษ KM Applications : World Bank & Thailand Experience Sharing

วิชิต

คำตอบ