ขอเปลี่ยน blog tag เป็น ของฝากเพิ่มเติมจาก KM Applications

ยังมีของฝากแบบพิเศษอีกครับที่ บันทึก : รายงานพิเศษ KM Applications : World Bank & Thailand Experience Sharing
คำตอบ