ของฝากเพิ่มเติมจาก KM Applications

ยังมีของฝากแบบพิเศษอีกครับที่ บันทึก : รายงานพิเศษ KM Applications : World Bank & Thailand Experience Sharing
คำตอบ

ขอบพระคุณครับท่านวิชิต

 มิตรแท้ ย่อมแนะนำ

 ไม่อำกันเวลาเจอ(หน้าแบบ F2F)