แผนการเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู แม่ฮองสอน

piyachat pooking

กราบเรียนอาจารย์อนงค์ศิริที่เคารพ

ปิดเทอมไม่กี่วัน พอถึงเสาร์อาทิตย์(ที่เราเคยเจอกัน)คิดถึงอาจารย์มาก ๆ เลยคะ เรื่องการเรียนเทอมต่อไปของ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู หนูได้ประสานงานทางวิลัยแม่ฮ่องสอน และ เชียงใหม่ สรุปผลได้ว่า คณบดีเพิ่มศักดิ์ได้แนะนำให้ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูลงทะเบียนเรียนเทอมต่อไปในเดือน 9  มิถุนายน 2550  เพราะคงเหลือ 5 วิชาที่จะต้องเรียน

และช่วง Summer กฎกติกาให้ลงแค่ 3 จะเหลือ 2 วิชา ทำให้ต้องจ่ายค่าเทอม 2 ครั้ง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

( อีก 5 วิชา จะลงเทอมต่อไปทั้งหมด ซึ่งเป็นเทอมสุดท้าย วิชาที่ยังไม่ได้เรียน)

1.1055201 จิตวิทยาการเรียนรู้

2.1045104 การวิจัยการศึกษา และ วิจัยในชั้นเรียน

3.1015103 การประกันและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.1005803 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5.1015901 สัมนาทางการศึกษา

และการประสานงานเรื่องเรียนครั้งนี้ หนูได้แจ้งให้เพื่อน ๆ ในห้องเรียนทราบแล้วนะค่ะ และท้ายนี้ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรง ใจดี มีน้ำใจ เป็นกัลยานิมิตรต่อนักเรียนนักศึกษาตลอดไปค่ะ 

ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง

หนูจอยลี่ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูแม่ฮ่องสอน

 

คำตอบ

ตอบ  หนูจอยลี่

เยี่ยมมากเป็นผู้ประสานงานที่เพื่อนๆไม่ผิดหวังเลย

เอ้า  ครูให้  A   (วิชาประสานงาน   ว๊าว !!!!!)   ขอบใจมากแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะคะ

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพค่ะ หนูอยากจะถามว่าแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญต่อบุคคลในสังคมมากน้อยเพียงไร ทำไมเราจึงต้องเรียนแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และที่สำคัญถ้าขาดแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นคนในสังคมและสังคมไทยจะเป็นอย่างไรคะ อยากรู้มากเลยค่ะช่วยตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ