การนำ blog เข้าร่วมใน Planet นี้

ได้ทำการปรับเปลี่ยนตามคำแนะนำแล้ว ยังไม่เห็นผล
หากมีข้อแนะนำ ผมพร้อมที่จะรับจัดทำนะครับ

คำตอบ