การส่งงานเพื่อให้อาจารย์ช่วยตรวจ

ผมสมัคร Gotoknow แล้วครับไม่ทราบว่าหากผมจะส่งงานให้อาจารย์อ่าน ผมสามารถตั้งคำถามใน Gotoknow ของอาจารย์ หรือส่ง E-mail ให้อาจารย์ดีครับ
คำตอบ

คุณทำได้ทั้งสองอย่างค่ะ

ที่ยังเป็นการรวบรวมข้อมูล และการเริ่มต้นวิเคราะห์ข้อมูล คุณอาจเขียนใส่ "บันทึก" ในโกทูโนได้ค่ะ  ซึ่งการทำงานแบบนี้น่าจะทำให้อาจารย์ทราบว่า คุณทำอะไรอยู่ และช่วยเสริมคุณในการพัฒนาการแสดงเหตุผลได้

แนะนำให้สำรวจกฎหมายไทยก่อนที่ใช้กับ LG ในประเทศไทย ตั้งแต่ (๑) ความเป็นบุคคลของ LG (๒) นิติสัมพันธ์ต่างๆ ของ LG ทั้งกับรัฐและกับเอกชน (๓) ทรัพย์สินต่างๆ ของ LG (๔) ผลของความเป็นบุคคลและนิติสัมพันธ์ในต่างประเทศ

เมื่อเสร็จแล้ว ค่อยมาทำกฎหมายระหว่างประเทศ

ข้อดีของการใช้อินเทอร์เน็ตเขียนงาน คุณจะมีเพื่อนมาชวนคุยค่ะ

ลองดูตัวอย่างของโครงการวิจัยที่อาจารย์ดูแล ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจมาก

http://gotoknow.org/planet/stateless-in-tsunami

จะเห็นว่า การใช้โกทูโน เป็นหนทางที่มีคนมาร่วมคิดด้วย ไม่ใช่แค่นักวิจัยที่มาคุยกัน เรามีโอกาสได้ฝึกฝนความคิดกับนักวิชาการที่อาศัยอยู่ใน โกทูโน