ทำไมตั้งชื่อบล็อกว่า "สัญชาติกับกฏหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ" ล่ะคะ

สนใจเฉพาะเรื่องสัญชาติหรือคะ ?

เรื่องภูมิลำเนาล่ะคะ ไม่สนใจหรือ ?

คำตอบ

       ที่จริงแล้วนั้นอยากเรียนตอบอาจารย์ว่าเหตุที่ตั้งชื่อบล็อกว่า"สัญชาติกับกฏหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ"ส่วนหนึ่งมาจากว่ามีความสนใจเรื่องสัญชาติค่ะแต่ก็ไม่ได้จะสนใจเฉพาะเรื่องสัญชาติเพียงอย่างเดียวแต่เห็นว่ากฏหมายระหว่างประเทศทุกเรื่องล้วนแต่มีความน่าสนใจและเห็นว่าทุกเรื่องควรที่จะศึกษา

      แต่ก็มีความสนใจที่อยากจะทำงานช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องปัญหาสัญชาติเหมือนอาจารย์คะ