อยากมีความรู้เพื่มเติมค่ะ

สาวิตรี จำนงค์ฤทธิ์
คือ ว่าหนูไม่คอยเก่งคอมเท่าไรอยากมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอม การใช้เทคนิคเกี่ยวกับคอม การก๊อปงานอยากมีความรู้การสร้าง งานใหม่  เรื่องโปรแกรมในคอม อยากรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้ คีบรอด์ ต้องทำไงค่ะ
คำตอบ