สนใจเหมือนกันครับ

วัชรากร

สวัสดีครับ ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สนใจอยากทำงานวิจัยเล็กๆเกี่ยวกับ สุขภาพพอเพียง หากมีอะไรก็อยากขอคำแนะนำครับ

ขอบคุณครับ

สบ.3  ปี 4 มน.พะเยา

 

คำตอบ